Verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die u ingrijpend gaat renoveren (IER)

Verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die u ingrijpend gaat renoveren (IER)

Verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die u ingrijpend gaat renoveren (IER) 1280 853 Imac Huislening

Wie een bestaande woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert betaalt sinds 1 juni 2018 lagere registratiekosten. Deze korting vóór de start van de werken geeft u meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Spreek er uw notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte.

 

Tarief

Voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief 6% sinds 01/2020. Als u binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, komt daar een vermindering bovenop: u moet slechts 5% registratierechten op de aankoopsom betalen.

 

Ingrijpende energetische renovatie

Een ingrijpende energetische renovatie, kortweg IER, is een renovatie waarbij minstens de opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangen wordt én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Daarnaast plaatst u ook een ventilatiesysteem en een hernieuwbare energietechniek. De volledige definitie van IER vindt u op www.energiesparen.be.

 

Let op! Om te kunnen spreken van een IER, is de medewerking van een architect noodzakelijk. U moet voor de start van de werken een bouwaanvraag of melding indienen. Na afloop van de werken toont het EPC-bouw  aan dat u ingrijpend energetisch renoveerde. Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag of melding indient (waarvoor de medewerking van een architect vereist is), komt u niet in aanmerking voor de vermindering.

 

Voorwaarden

Aan alle onderstaande voorwaarden moet voldaan worden, om van het aanvullend verlaagd tarief te kunnen genieten.

 

1. De woning moet – via een bouwvergunningsaanvraag – ingrijpend energetisch gerenoveerd zijn, binnen de 5 jaar na de datum van de verkoopakte: de woning ingrijpend energetisch renoveren

2. U moet binnen de 5 jaar na de datum van de authentieke aankoopakte een EPC-bouw bekomen waaruit blijkt dat Ingrijpende Energetische Renovatiewerken zijn uitgevoerd (IER)

3. De aankoop moet een woning betreffen